□*: on display, in the making, created and lost, hidden, fictional, non-existent. Here, artists' playgrounds of sorts are formed: from sandboxes they sometimes turn into boxing rings and vice versa. But the rules are quite clear. The □ encounters set the stage for creativity, not only expressing individuality through the □ performance, but also nurturing/developing the perception of the other/other □.

The exhibition reflects on the artists' various relationships - with the community, with their work, with the structures of the political system, with the passage of time, with everyday life. "□ is an opportunity for artists from different positions in the art field to meet, to create a temporary medium where ideas can be exchanged, first and foremost with each other.

The recurring meetings of the participants, which took place on Wednesdays prior to the exhibition, are open to the public and continue in the gallery space. During the exhibition, on all Wednesdays in April at 6pm, artists (professional, student, amateur) are invited to bring their □, show, discuss and debate them during the meetings.


□*: eksponuojami, kuriami, sukurti ir pamesti, paslėpti, menami, dar neegzistuojantys. Čia formuojasi savotiškos menininkų žaidimų aikštelės: iš smėlio dėžių kartais jos virsta bokso ringais ir atvirkščiai. Visgi taisyklės gana aiškios. □ susitikimų metu keliama sąlyga kūrybiškumui, per □ pasirodymą ne tik išreiškiamas individualumas, bet ir puoselėjamas/ugdomas suvokimas apie kitą/kito □.

Parodoje reflektuojami įvairūs menininkų santykiai - su bendruomene, kūryba, politinės sistemos struktūromis, slenkančiu laiku, kasdienybe. „□“ – tai galimybė susitikti kūrėjams, esantiems skirtingose meno lauko pozicijose, sukurti laikiną terpę, kurioje būtų galima dalintis idėjomis visų pirma tarpusavyje.

Iki parodos trečiadieniais vykę pasikartojantys dalyvių susitikimai atveriami publikai ir toliau tęsiami galerinėje erdvėje. Parodos metu visais balandžio mėnesio trečiadieniais 18 val. menininkai (profesionalai, studentai, mėgėjai) yra kviečiami susitikimų metu atsinešti savuosius □, juos parodyti, aptarti bei diskutuoti.


Jokūbas Adamonis

Joelis Aškinis

Greta Eimulytė

Nerijus Erminas

Elinga Garuolytė

Julius Jančauskas

Liudvikas Kesminas

Milvydas Kezys

Denisas Kolomyckis

Laima Kulbytė

Donatas Linkus

Barbora Matonytė

Elena Narbutaitė

Pavel Pavel

Andrėja Puskunigytė

Matas Šatūnas

Ona Barbora Šlapšinskaitė

Paulius Šliaupa

Antanas Šnaras

Marija Šnipaitė

Merkys Žebrauskas

Kuratorė: Ona Barbora Šlapšinskaitė

Parodos architektas: Matas Šatūnas

Dizainas: Jokūbas Juršėnas